Tarieven

aurélie de muelenaere 06

Vooreerst wordt nagegaan of uw dossier niet valt onder uw rechtsbijstandspolis.
Indien dit niet het geval is, wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloosheid (pro deo).
In beide gevallen zal geen ereloon verschuldigd zijn.

Indien uw dossier niet onder rechtsbijstand valt, of indien u niet aan de vereisten voldoet om aanspraak te maken op gehele of gedeeltelijke kosteloosheid, bent u er toe gehouden de ereloon- en kostenstaat van de advocaat te voldoen.
Deze is als volgt samengesteld:

 

Ereloon

Een basisuurloon tussen € 90,00 en € 120,00, afhankelijk van de aard, complexiteit, omvang en spoedeisendheid van de zaak.
Daarnaast kan tevens een procentueel of vast tarief afgesproken worden.
Op dit ereloon is per 01.01.2014 BTW (21%) verschuldigd.

 

Kosten

Naast het ereloon, ontvangt de advocaat een vergoeding voor de gemaakte kosten

 • eenmalige consultatie zonder opening dossier:
  € 50,00

 • opening dossier:
  € 50,00

 • briefwisseling:
  € 9,00 per brief /mail / fax

 • kopieerkosten:
  € 0,30 per bladzijde

 • dactylografie
  € 9,00 per bladzijde

 • procedurestukken
  € 9,00 per bladzijde

 • gerechtskosten (expedities, rolrechten, afschriften, ...):
  werkelijke kostprijs

 • kilometervergoeding :
  € 0,50 per kilometer


Alle kosten, met uitzondering van de gerechtskosten, worden verhoogd met 21% BTW.
Bij opstart van het dossier zal een eerste provisie opgevraagd worden, waarna de prestaties worden aangevat. Éénmaal het dossier is afgerond, zal een gedetailleerde eindstaat worden opgemaakt met overzicht van alle geleverde prestaties en kosten.

  logo footer 02